Voľné termíny individuálnych (tele)konzultácií na marec k téme ako sa pripraviť na finančné a ekonomické následky pandémie sa dozviete na covid19@jurajkarpis.com . Ceny konzultácií  – súkromná osoba – 87€/0,5h, 145€/1h, firma/podnikateľ – 107€/0,5h, 176€/1h (bez DPH).

Ešte stále je čas na prípravu na následky COVID-19 pandémie. Mnohí ľudia podceňujú už dnes zrejmé dopady. Pravdepodobnosť a ekonomické vzťahy nie sú intuitívne. Väčšina ľudí začne panikáriť,  až keď sa začnú míňať nemocničné kapacity v ich regióne. Firmy sa začnú chystať, až keď zaznamenajú prepad objednávok. Investori panikáriť, keď sa zverejnia zlé, oficiálne ekonomické čísla. Recesia 2020 je pravdepodobná, riziko krízy stúpa. Treba mať na pamäti, že cieľom nie je čo najpresnejšie predpovedať budúcnosť, ale ju čo najlepšie prežiť.

Je ľahšie, lacnejšie a bezpečnejšie pripraviť sa predtým, než to budú skúšať všetci. Než nás k zmene donúti prostredie.

Ako sa pripraviť na následky pandémie COVID-19

Súkromná osoba

 • obmedziť cestovanie, osobné stretnutia, vyhýbať sa hromadným podujatiam, zvážiť prácu z domu
 • nezdravme sa podaním ruky, používajme ťuk päsťou alebo lakťom
 • často a poriadne si umývať ruky s mydlom, kvalitný spánok a strava, fyzická aktivita vonku, nezdržiavať sa v blízkosti (odstup minimálne 1,5m a v uzavretých priestoroch možno až dva krát toľko) rizikových osôb, obmedziť aktivity s vysokým rizikom zranenia
 • nakúpiť základné, trvanlivé potraviny, lieky a materiál pre prípad zlyhania infraštruktúry a výpadkov zásobovania na 1-2 mesiace
 • nachystať si finančnú rezervu – hotovosť, zostatok na účte, bitcoin
 • anonymne vlastniť fyzické zlato
 • zvážiť veľké výdavky najmä na statky dlhodobej spotreby (nehnuteľnosť, auto, biela technika…)
 • pripraviť sa na zhoršenie ekonomickej situácie – pomalší rast príjmov, možnú stratu zamestnania
 • znížiť objem a množstvo pohľadávok
 • zvážiť predaj špekulatívnych pozícií vo finančných alebo iných aktívach
 • spraviť si plán pre prípad krízovej situácie v podobe uzavretia/ izolácie miesta bydliska
 • na tomto linku nájdete každodenne aktualizovanú správu o vývoji situácie Svetovej zdravotníckej organizácie

Podnikateľ & Firma

 • pripraviť sa na zhoršenie ekonomickej situácie a platobnej schopnosti firiem
 • máte záložné plány na pokles objednávok v trvaní niekoľkých mesiacov? Jedného roka? Aké by mali tieto scenáre dopad na vaše podnikanie?
 • pripraviť rôzne scenáre budúceho cash flow
 • ste v sektore, ktorý je priamo zasiahnutý pandémiou (turistický ruch, automobilový priemysel, letecký priemysel, event management a pod.)? Budete ohrození narušením dodávok z Číny a iných zasiahnutých oblastí? Ako ovplyvnia vaše podnikanie sekundárne efekty vyplývajúce zo šetrenia priamo zasiahnutých firiem?
 • manažment pohľadávok – pracovať so splatnosťou záväzkov, pripraviť sa na problémy obchodných partnerov
 • pripraviť sa na zhoršenie podmienok financovania a nedostatok likvidity
 • prehodnotiť kapitálové investície a zamestnávanie ďalších pracovníkov
 • obrat bude klesať rýchlejšie než náklady – kde viete potenciálne šetriť? Ktorí zamestnanci sú kľúčoví, ktorí nie? Rozlúčte so zamestnancami, ktorých prepustenie ste odkladali.
 • ako sa zmení dôraz v marketingu vzhľadom na zmenu ekonomickej situácie? Ako tomu adekvátne upraviť váhy a objem rozpočtu na marketing?
 • ak máte nadbytočné aktíva môže byť dobrý čas zbaviť sa ich a vytvoriť si z prostriedkov z predaja likviditný vankúš, ktorý bude možné použiť na vlastnú ochranu alebo financovanie príležitostí, ktoré môže zhoršené ekonomické prostredie priniesť

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial