Peniaze bohatých

Keď centrálni bankári improvizujú, rastie pravdepodobnosť problémov. Čím vyššia neistota, tým väčšia užitočnosť peňazí a väčší dopyt po nich. Peniaze na bankovom účte prevyšujúce štátom garantovanú čiastku sú len nezabezpečenou pohľadávkou voči konkrétnej, prepákovanej (slabo kapitalizovanej) firme. Peniazmi bohatých sú preto

Baby Boomers Rule

Millennials (a.k.a. generácia Y), ktorí sú dnes po tridsiatke, majú len zlomok podielu na majetku všetkých amerických domácností (3 %) aký mali približne v ich veku baby boomers (21 %). Fed od 90tych rokov zachraňuje finančné inštitúcie a sanuje akciové

Striebro sa vracia

Striebro je skôr komodita, zlato skôr peniaz. S ekonomickými problémami zvykne najprv rásť zlato. Striebro ako inflačný kanárik nasleduje, ak sa na prerozdelenie rizika použijú vo veľkom zlé peniaze. Striebro sa prvý krát od rok 2016 obchoduje za viac ako 20

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial